Visi dan Misi

VISI

MENJADIKAN PHDI BANTEN EKSIS DALAM PELAKSANAAN TATWA, SUSILA DAN UPACARA.

 

MISI

Menjalankan tugas pokok dan fungsi PHDI Banten dengan NGAYAH dalam koridor TRI HITA KARANA & TAT TWAM ASI.